DAR-ZON spirála na odrušení geopatogenních zón

Dipólová anténa pro rušení vlivu zón
Mnoho prvková anténa podle přiloženého popisu a zobrazení ruší část nepříznivých vlivů, které způsobují vícesložkové elektromagnetické vlny při jejich působení a koncentraci geoanomálními zónami.Antény jsou uspořádány symetricky na osu a postaveny po směru zemského magnetického pole, pro zajištění stejného ovlivnění všech jejich prvků.
Jelikož jsou vždy dva a dva dipóly pootočeny a 180° je výsledný rezonanční kmitočet vždy v protifázi a tím roven nule. Anténa se proto nemůže stát zářičem,ani neposouvá stávající pole jinam.Tímto se zabraňuje dalšímu šíření a interakcím elektromagnetického smogu v uzavřených prostorách a mimo ně.Anténa je provedena z kvalitní měděné vrstvy na sklolaminátu.Konstrukce antény i simulace její funkce je zpracována s maximální možnou přesností na počítači.Anténu je možno uzemnit v jejím geometrickém středu pro zvýšení účinnosti.Rozměry antény jsou voleny s ohledem na faktor zkrácení pro daný materiál,nejvíce škodlivé pásma elektromagnetického záření a minimální rozměry prvků.Pro správnou činnost musí být anténa nasměrována přesně po směru magnetického pole země,SEVER-JIH pokud možno na střed vytyčené zóny.Anténa působí přibližně v okruhu 3m od středu destičky.Nedoporučujeme přikrývat žádným kovem nebo umělou hmotou. Je možno použití více kusů v jednom prostoru,každá anténa působí samostatně,neovlivňuje druhou a zvyšuje účinek. Doporučujeme občas otřít deštičku vlhkou hadrou od prachu a přitom zkontrolovat její nasměrování. Tato anténa je první technicky propracované zařízení, které má prokazatelně pozitivní účinek i proti statickým polím a vyzařováním televizorů i monitorů a není jenom fetišem či amuietem pro ovlivnění psychiky.Podobnost se čtyřlístkem pro štěstí však není jistá náhodná,vzdyť v přírodě všechno souvisí se vším.
UPOZORNĚNÍ:- V prvních dnech se může dostavit mírné zhoršení stavu v důsledku reakce organismu při přechodu organismu na jiný, zdravější režim.Asi po týdnu se stav rychle zlepší.

DAR-ZON spirála

DAR-ZON spirála
Kat. číslo:
026

Cena: 150