Podmínky nákupu

Vážení obchodní přátelé, předkládáme Vám poslední nabídku sortimentu masážních, relaxačních a rehabilitačních pomůcek. Přehled vám umožní lépe se orientovat v sortimentu výrobků pro zdraví a svěžest. Doporučujeme, aby jste se seznámili s návody k obsluze a informacemi na poslední straně tohoto přehledu (příbalové letáky jsou součástí výrobků).

Zboží zasíláme odběratelům na základě uzavřené kupní smlouvy, jejíž přílohou je živnostenský list či jiný dokument k podnikatelské činnosti.. Objednávky je možné zasílat písemně, faxem, telefonicky nebo elektronickou poštou na adresu jak je uvedeno v záhlaví tohoto přehledu. Objednané zboží je odesíláno poštou nebo jiným způsobem dle dohody se zákazníkem formou dobírky. Součástí zásilky je i daňový doklad. K ceně zboží je účtováno pouze poštovné. Balné ani jiné manipulační poplatky neúčtujeme. Množství zboží neomezujeme – doporučujeme však objednávat větší objem zboží tak, aby bylo dosaženo optimálního využití zásilky (poplatky za poštovné).

Ceny poštovného dle sazebníku České pošty.

Na zboží se vztahuje záruka 24 měsíců (pokud není v záruční listě uvedeno jinak). Záruka se vztahuje na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu nebo špatného provedení. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou obsluhou poškozením nebo zásahem do výrobku.Výrobky odpovídají zákonu 22/1997 o technických požadavcích na výrobky.

Upozornění!!!

Ve vašich objednávkách uvádějte vždy přesný název vaši firmy dle podnikatelského oprávnění s uvedením místa fakturace, dodání zboží IČO a DIČ. Tím se předejde případným pozdějším nesrovnalostem. Je třeba upozornit na každou změnu vaší registrace (adresy, telefony, IČO, DIČ atd.).

Poznámka: Vyhrazujeme si právo úpravy cen v důsledku změny vstupů nebo výrazné změny kurzu Kč.

Těšíme se na Vaši objednávku.